Als je morgen opnieuw zou beginnen met je bedrijf, wat voor een bedrijf zou je dan beginnen? Als je morgen een succesvolle ondernemer zou zijn, hoe zou dat er dan uitzien? Hoe zou dat voelen? Wat betekent succesvol ondernemerschap voor jou?

De meeste, gemiddelde, ondernemers zijn blij dat ze een paar jaar achtereen zwarte cijfers schrijven. Als het moeilijk wordt , gaan ze nog harder werken, doen ze gewoon meer. Van hetzelfde dat ze al deden. Of ze proberen de kosten omlaag te brengen, bijvoorbeeld door hun marketinguitgaven te verminderen, mensen te ontslaan, lagere kwaliteit te leveren, leveranciers later te betalen (of korting te vragen).

Succesvolle ondernemers (topondernemers) daarentegen, pakken het anders aan. Heel anders. Daarom zijn ze ook succesvol, zelfs (of misschien wel: vooral) als de markt lijkt tegen te zitten. De volgende 7 eigenschappen zijn typisch voor topondernemers:

  1. Topondernemers zijn proactief. Ze wachten niet tot er zich een kans voordoet waar ze op in kunnen springen, ze creëren kansen. Gemiddelde ondernemers reageren op de markt, topondernemer beïnvloeden de markt. Zij zijn degenen die, soms beter dan hun klanten, weten wat er leeft. Zij zijn degenen die daarvoor een oplossing aandragen waar de klant op zit te wachten. Zoals een 19e-eeuws filosoof[1] al zei: “do the thing, and you shall have the power”. Dus niet omgekeerd (“here’s the power, now go do the thing!”). Topondernemers weten dat.
  2. Topondernemers weten wat ze willen, ze hebben daar een beeld bij. Zoiets heet een visie. Gemiddelde ondernemers hebben geen visie, althans niet een beeld bij waar ze uiteindelijk met hun onderneming naar toe willen. Zolang het goed gaat… Topondernemers zorgen ervoor dat het bedrijf voor hen werkt, gemiddelde ondernemers werken in hun bedrijf. Topondernemers denken in termen van waarde toevoegen aan de markt, gemiddelde ondernemers denken in termen van geld verdienen aan de markt.
  3. Topondernemers zijn flexibel. Ze richten zich op het doel dat ze willen bereiken, maar zijn flexibel in de manier waarop ze dat doel bereiken. Topondernemers zijn flexibel, om als de omstandigheden veranderen, daar op in te spelen door het anders aan te pakken. Gemiddelde ondernemers reageren hier meestal op door meer van hetzelfde te doen. Gemiddelde ondernemers maken van hun producten of diensten dezelfde eenheidsworst als die van hun concurrenten, zodat ze alleen nog op prijs kunnen winnen. En daarmee meer verliezen dan ze denken.
  4. Topondernemers meten, dus weten. Ze weten wat werkt en wat niet werkt. Ze kennen het rendement op hun investeringen (noemen het geen kosten), of het nu marketing, machines of mensen zijn. Alles wordt goed gemeten en geëvalueerd. Gemiddelde ondernemers meten niet of nauwelijks. Wees eerlijk, weet jij wat al je verkopers binnenbrengen? En is dat elke keer beter? Hoeveel euro’s omzet komen er terug voor elke euro marketing? Hoe productief zijn jouw medewerkers en wat is het rendement van jouw machinepark? Denk nu niet dat het niet zo erg is om niet alles te weten. Om persoonlijke ontwikkeling-goeroe Jim Rohn[2] aan te halen: “Ignorance is not bliss”. Het is ook niet erg om gemiddeld te zijn, toch? Je behoort dan tot de meerderheid, dat dan weer wel. Ik vel ook geen oordeel over “gewone” ondernemers. Maar ik help ze graag om “buitengewone” ondernemers te worden.
  5. Topondernemers hanteren de Gouden Regel. Voor wie die regel nog niet kent: behandel andere mensen zoals jij wil dat andere mensen jou behandelen. Altijd. Topondernemers nemen 100% verantwoordelijkheid voor de situatie en voor hun reactie daarop. Ze zijn 100% aansprakelijk voor hun resultaten, ook al zou een ander de oorzaak zijn van de problemen die ze oplossen. Veel gemiddelde ondernemers hebben al snel hun oordeel klaar over aan wie of wat het ligt dat ze in deze situatie zitten. Als ontkennen niet meer helpt, schakelen ze moeiteloos door naar het bedenken van smoezen en excuses. Om te eindigen met beschuldigen van alles en iedereen (behalve zichzelf). Topondernemers nemen verantwoordelijkheid, omdat dit veel meer energie oplevert dan beschuldigen kost.
  6. Topondernemers werken hard, maar ze werken vooral slim. Topondernemers weten wat ze zelf kunnen doen en wat ze vooral een ander kunnen laten doen. Delegeren en prioriteiten stellen lijken wel een tweede natuur voor deze ondernemers. Gemiddelde ondernemers zitten nog in de fase dat ze personeel hebben, maar toch vooral alles zelf doen. En zich geërgerd afvragen waarom iedereen om vijf uur naar huis is, terwijl zij tot tien uur ’s avonds doorwerken om het allemaal af te krijgen. Topondernemers werken vooral hard aan het bedrijf. Ze houden zich bezig met strategische zaken, in plaats van de tactische, operationele zaken.
  7. Topondernemers laten zich coachen. Ze beseffen zich dat ze alleen maar beter kunnen worden doordat ze iemand hebben die het beste in hen bovenhaalt. Moet zo iemand een beter ondernemer zijn dan zijzelf? Nee. Moet zo’n coach verstand hebben van de producten en diensten van het bedrijf? Nee. Zo’n coach richt zich op de ondernemer zelf en helpt de ondernemer bij het aanscherpen van zijn of haar kwaliteiten. Ondernemen is topsport en topondernemers willen in de hoogste klasse spelen. Hun coaches zijn niet persé topspeler in die specifieke markt geweest; denk aan Jürgen Klopp, geen topspeler, maar wel coach van kampioenen (Liverpool).
    De coach is geen specialist in de markt van de ondernemer, maar wel in staat om van ondernemers topspelers te maken. Topondernemers hebben een coach, gemiddelde ondernemers denken dat ze het zelf (moeten) kunnen. Over het rendement van coaches heb ik al een onderzoek van PWC aangehaald in een eerder artikel. Topondernemers weten dat ze hun investering tot meer dan 7 keer terug kunnen verdienen. Gemiddelde ondernemers weten dat nog niet.

Nu je weet wat de eigenschappen van topondernemers zijn, stel jezelf de vraag van het begin van het artikel nog eens: als jij een topondernemers bent, hoe zit dat er voor jou dan uit? Hoe voelt het om de onderneming voor jou te laten werken, in plaats van andersom? Laat ons helpen om inzichtelijk te maken hoe dat kan, neem contact op voor een kennismakingsgesprek en analyse van jouw bedrijf. Kosteloos, maar niet waardeloos!

 

 

[1] Ralph Waldo Emerson (1803-1882) in Compensation: “The law of nature is: Do the thing, and you shall have the power, but they who do not the thing have not the power.”

[2] Jim Rohn (1930-2009), ondernemer en spreker op gebied van persoonlijke ontwikkeling