Welke pijlers bepalen het succes van je bedrijf? Een vraag die veel ondernemers bezighoudt. Het creëren van een gezonde en effectieve bedrijfscultuur is vaak niet het eerste waar men aan denkt. Toch is het een onmisbaar element dat bijdraagt aan het succes van een bedrijf. We weten dat een succesvol bedrijf de juiste balans houdt tussen een aantal elementen zoals prijsbeleid, productiviteit, marketing & sales, kosten en liquiditeit. Vaak wordt in dit rijtje de bedrijfscultuur (onterecht) over het hoofd gezien. Tijd om daar verandering in te brengen!

De invloed van een gezonde bedrijfscultuur is niet altijd direct zichtbaar

De bedrijfscultuur is de wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties, en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen. Bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje, omdat de invloed van een gezonde bedrijfscultuur niet altijd direct zichtbaar is. Wie werkt aan deze vijf punten, investeert in een “winning team” dat nu, en op de lange termijn buitengewone resultaten voor de onderneming realiseert.

Investeer in een ‘winning’ team dat buitengewone resultaten voor de onderneming realiseert

1. Creëer samen met je medewerkers een duidelijke toekomstvisie, gecombineerd met een heldere bedrijfsstrategie.

Op die manier voelt iedereen zich betrokken bij de koers van het bedrijf. Je zult zien dat draagvlak voor de beweegredenen van de onderneming een positief effect heeft op medewerkers, welke een positief effect heeft op de prestaties. De kernwaarden waaraan je als bedrijf waarde hecht, geven richting aan het maken van bepaalde keuzes, zoals het aantrekken van het type medewerkers.

2. Beoordeel je eigen leiderschap.

In welke mate worden medewerkers betrokken bij je plannen (zie ook punt 1)? Durf als ondernemer te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.

3. Werk aan de onderlinge communicatie en omgang met elkaar.

Doel is een veilige werkomgeving. Te denken valt aan waarden als eerlijkheid, respect, beleefdheid, integriteit, kwaliteit en commitment. Maak dit bespreekbaar tijdens gezamenlijk overleg (hoe gaat men met elkaar om?) maar ook gedurende persoonlijke evaluatiemomenten: medewerkers kunnen uitspreken hoe zij zich op deze vlakken kunnen verbeteren, en bepalen wanneer zij de gestelde doelen willen bereiken.

4. Benoem de mate van prestatiegerichtheid en maak de rol van medewerkers (opnieuw) bespreekbaar.

Hoe gaan de medewerkers om met het benoemen van hun (persoonlijke) doelen en het meten van resultaten? Benoem in welke mate medewerkers zich kunnen ontwikkelen met bijvoorbeeld een studie of cursus. Door hier bewust mee aan de slag te gaan bouw je aan een winning team dat bewust werkt aan het behalen van bedrijfsresultaten.

Hoe wil je dat de buitenwereld je bedrijf ziet?

5. Denk ten slotte na over hoe de je wil dat de buitenwereld je bedrijf ziet.

Benoem de mate waarin de kwaliteiten die de bedrijfscultuur bepalen, worden geleverd aan relaties. Bijvoorbeeld: benoem in welke mate je als bedrijf innovatief wilt, en kunt zijn en ook: hoe dit zich in de omgang met relaties uit.

De ervaren adviseurs van Thexton Armstrong zijn gedreven in het werken aan de succesformule voor MKB bedrijven. Samen met jou en de medewerkers van je bedrijf wordt er volgens een helder plan van aanpak gewerkt aan de belangrijkste pijlers. Wil je weten hoe een adviseur van Thexton Armstrong jou als ondernemer kan versterken? Maak dan vrijblijvend kennis met ons.

profielfoto

Thexton Armstrong

Anton Erich Partner, Groot Salland & Zuid Drenthe M: 06 373 99 897 E: anton.erich@tamkb.nl Neem contact op