Eigenlijk zou elke ondernemer dit altijd moeten doen. Maar juist in deze Coronacrisis is het ongelooflijk belangrijk om een rolling forecast bij te houden. Het biedt u een compleet overzicht van hoe uw bedrijf er financieel voor staat: nu, over twaalf maanden en elk moment daar tussenin.

Rolling forecast is een hulpmiddel voor de ondernemer en zijn team om heel gericht te ondernemen. Het is een taakstellende begroting die inzage geeft in de liquiditeit, verkopen, marges en resultaten van uw bedrijf. Het geeft een perfect beeld van de huidige en toekomstige situatie én toont de gevolgen van beslissingen die u als ondernemer neemt.

Rust en focus

Nu starten met een rolling forecast biedt inzicht in wat de gevolgen van de coronacrisis zijn. U heeft een totaaloverzicht van de situatie van het bedrijf, inclusief de cashflow, op dit moment en de komende twaalf maanden. U kunt uw beslissingen erop afstemmen. Toch maar een tandje minder? Of juist iets meer? U komt tot afgewogen besluiten, met als resultaat een goed inzicht op resultaat- en liquiditeitsontwikkeling.

Een dergelijk overzicht geeft rust. U weet wat u de komende twaalf maanden te wachten staat. En u houdt uw focus op de langere termijn. U laat zich niet gek maken door de waan van de dag, ook niet in deze moeilijke tijden.

Twaalf maanden

Met rolling forecast bent u steeds bezig met de cijfers voor de komende twaalf maanden. Op het moment dat april 2020 is gepasseerd, voegt u april 2021 met de verwachte inkomsten en uitgaven toe. Die baseert u op ervaringen van vorige jaren, verwachtingen voor de komende maanden en verwachte gevolgen van besluiten die u neemt. U werkt steeds twaalf maanden vooruit.

Grip op de zaak

Rolling forecast vraagt om discipline. Eens per maand of kwartaal neemt u met uw team de cijfers door. Welke ontwikkelingen rond de coronacrisis moeten in de cijfers worden verwerkt? Welke besluiten moeten worden genomen?

En dat is precies wat u als ondernemer wilt. Grip op de zaak, sturing geven om die stip aan de horizon te bereiken, om uw doel te verwezenlijken. Dát is verantwoord ondernemen.

Deskundigheid

Het is verstandig om bij het opstellen van een rolling forecast een financieel en/of bedrijfsadviseur over uw schouder te laten meekijken. Hij of zij heeft een andere, een frisse kijk op uw bedrijf. Hij brengt u op ideeën waar u de vruchten van plukt. Hij helpt u, ook in deze coronacrisis-tijd, een verantwoorde rolling forecast te maken.

Corona ActiePlan

De adviseurs van Thexton Armstrong hebben vele honderden bedrijven geholpen. En dat doen wij ook in deze moeilijke tijd. Met ons Corona ActiePlan, waarvan de rolling forecast uiteraard onlosmakelijk deel uitmaakt, helpen we u met een sterke analyse van uw bedrijf en ontwikkelen we samen met u acties die u direct kunt oppakken. Dit actieplan, dat start met een kosteloos intake, is er puur op gericht snel en daadkrachtig datgene te doen wat nodig is om uw bedrijf door deze moeilijke periode te leiden. Neem contact met ons op. Vertrouw op onze kennis en ervaring. Wij helpen u graag.