Vraag: Wat is het verschil tussen een ondernemer en een topondernemer? Een ondernemer reageert op de markt, terwijl een topondernemer de markt beïnvloedt. Om de middenmoot te ontstijgen en topondernemer te worden, heeft u als zaakvoerder van een KMO een aantal vaardigheden nodig. Goed nieuws: deze 7 eigenschappen kun je aanleren.

Hebt u zichzelf wel eens de vraag gesteld wat succesvol ondernemen is? Wat betekent succesvol zijn voor u: uit de rode cijfers blijven en stug doorgaan waar u mee bezig bent of nieuwe wegen inslaan?

"Wat betekent succesvol zijn voor u?"

De gemiddelde ondernemer is blij als hij (of zij) een paar jaar achtereen zwarte cijfers schrijft. Zit de markt tegen dan werkt hij gewoon harder en maakt langere dagen. Deze ondernemer gaat door waarmee hij bezig was en probeert de kosten te drukken. Een topondernemer pakt het anders aan en speelt in op de veranderende markt en klantbehoefte. De volgende 7 eigenschappen typeren een topondernemer.

1. Topondernemers zijn proactief
Een topondernemer creëert kansen. In plaats van op de markt te reageren, beïnvloedt hij deze. Een topondernemer weet wat er leeft en helpt klanten met oplossingen waar ze wat mee kunnen.

2. Topondernemers hebben een visie
Een topondernemer zorgt ervoor dat het bedrijf voor hen werkt en niet andersom. Niet zozeer het verdienen aan de markt, maar waarde toevoegen aan de markt is het hoofddoel van deze ondernemer.

3. Topondernemers zijn flexibel
Door op veranderende omstandigheden in te spelen en de strategie aan te passen, toont u flexibiliteit. Spring op de veranderde klantbehoefte in en bewijs een topondernemer te zijn.

4. Topondernemers meten, dus weten
Zeg eens eerlijk: Weet u wat het rendement van uw machinepark is en hoe productief uw werknemers zijn? Door het rendement op hun investeringen te meten en evalueren, weten topondernemers wat wel en niet werkt. Zo ontstaat overzicht in wat beter kan en wat al heel goed gaat.

5. Topondernemers nemen hun verantwoordelijkheid
Behandel mensen zoals u zelf behandeld wilt worden. Een topondernemer neemt altijd de volledige verantwoordelijkheid op zich.  Ze zijn 100% aansprakelijk voor hun resultaten, ook als een ander de oorzaak van het probleem is.

6. Topondernemers delegeren en stellen prioriteiten
Een topondernemer doet niet alles zelf. Hij besteedt tactische en operationele zaken uit en heeft daardoor tijd voor strategische zaken. Door te delegeren en prioriteiten te stellen, werken topondernemers hard aan hun bedrijf in plaats van erin.

7. Topondernemers laten zich coachen
Ondernemen is topsport en daarom heeft een topondernemer een coach nodig. Iemand om mee te sparren. Deze begeleider helpt bij het aanscherpen van je kwaliteiten.

Kort samengevat: Een topondernemer heeft een visie, durft hulp te vragen en werk uit handen te geven. Topondernemers worden niet geboren, maar gemaakt! De 7 genoemde eigenschappen zijn namelijk allemaal te leren.

"Topondernemers worden niet geboren, maar gemaakt!"

Herkent u zichzelf in deze omschrijving? Is het antwoord ‘ja’  dan bent u goed bezig. Zo niet, dan is het een idee om een business coach in te schakelen. Ontdek hoe u uw bedrijf succesvoller kan leiden en daardoor betere resultaten boekt.