De waarde van de euro staat behoorlijk onder druk. De koers is het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald en kent bijna een historisch dieptepunt. De Europese munt was tenslotte in december 2002 voor het laatst minder waard dan de dollar. Ondernemers die hier niet scherp op zijn, kunnen zich hierdoor financieel lelijk in de vingers snijden.

Bij een van mijn relaties heb ik het risico met betrekking tot vreemde valuta in kaart gebracht en gekeken welke stappen we moeten zetten om dit risico zoveel mogelijk te kunnen inperken.

Wat is de situatie?

Mijn relatie koopt een deel van zijn inkoop (onderdelen) in Britse Ponden (GBP) en Amerikaanse Dollars (USD). Bij een stabiele koers van de euro ten opzichte van de USD en GBP valt dit risico doorgaans mee. De laatste maanden zien we echter dat de koers van de euro fors is gedaald met als gevolg dat de inkoop van mijn klant duurder wordt bij ongewijzigd beleid. In dit geval bedraagt de jaarlijkse inkoop € 400.000, waarvan 40% in GBP en 10% in USD. Mijn klant moet door de daling van de euro in feite dus veel meer euro’s betalen om de vreemde valuta te kunnen ‘kopen’.

Stappenplan

Het volgende stappenplan heeft mijn relatie geholpen het risico zoveel mogelijk te beheersen:

  1. Stel de omvang vast van de inkoop per jaar en dan specifiek voor dat deel dat betrekking heeft op de vreemde valuta (VV).
  2. Kan de inkoop van deze goederen ook in euro’s gedaan worden?
  3. Ja => probleem opgelost!
  4. Kan de klant een inschatting maken van het risico? Met andere woorden op welke termijn moet hij de GBP of USD voldoen en hoe hoog is het bedrag?
  5. Kan de klant fluctueren met de verkoopprijs? Met andere woorden kan een eventuele verdere daling van de euro in de verkoopprijs worden doorberekend? In mijn klantsituatie kan dat. Opmerking hierbij is wel dat de verkoopprijs op moment T wordt bepaald en de feitelijke inkoop op T + 30 dagen is. Mijn relatie houdt bij de vaststelling van de verkoopprijs rekening met 5% onvoorzien om dit risico zoveel mogelijk af te dekken.

Als je als ondernemer niet kunt ‘spelen’ met een variabele verkoopprijs, loop je dus het risico dat de inkoop ineens flink duurder wordt. Bij de vaststelling van de kostprijs van het product dien je hier eigenlijk wel rekening mee te houden.

Alternatieven

Alternatieven waar je als ondernemer ook aan kunt denken om het vreemde valuta risico zoveel mogelijk te beperken zijn:

  1. Contractueel afspreken met de klant dat prijzen navenant worden aangepast bij valuta schommelingen van bijvoorbeeld 5-10%.
  2. Een valutatermijntransactie afsluiten.
  3. Een valuta optie nemen.
  4. Een vreemde valuta rekening openen.

Let wel op dat de alternatieven 2 t/m 4 worden afgesloten via de bank en je hierbij te maken kunt krijgen met contracten en kosten.

In mijn geval kozen we ervoor het VV risico zelf te dragen en door goed ondernemerschap dit risico zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft uiteindelijk goed uitgepakt!