Wordt u als ondernemer of zaakvoerder van een KMO (hard) geraakt door de maatregelen rond het Coronavirus?

Direct of indirect merkt u de gevolgen van het stilvallen van de economie. Het is bovendien onduidelijk hoe lang de maatregelen nog aanhouden. Hoe gaat uw bedrijf deze periode overleven? Als u al plannen had voor 2020 en verder, kunnen deze de ijskast in, of de prullenbak. De onzekerheid is groot, hoe kan u op korte termijn zorgen dat uw bedrijf deze crisis goed doorstaat? Waar moet u allemaal aan denken?

Voor ondernemers en zaakvoerders van KMO’s die op korte termijn hun bedrijf “Corona-proof” willen maken, hebben de partners van Thexton Armstrong al hun ervaring en kennis gebundeld en een speciale korte termijn aanpak ontwikkeld.

Snel met ons (online) aan tafel? Klik hier

Thexton Armstrong Corona ActiePlan

U bent uw bedrijf gestart met een bepaalde overtuiging, een visie. Maar nu dat de door de Corona-maatregelen van de overheid de economie plots grotendeels stilligt, weet u het even niet meer;

 • De omzet is sterk teruggelopen, soms zelfs tot nul
 • Uw medewerkers zitten thuis, kunnen of mogen niet komen werken
 • U heeft wel nog kosten die gewoon doorlopen
 • U voelt de druk op u en uw privésituatie toenemen

 

Stap 1: Kennismaking en intake

Tijdens ons intakegesprek (dat online kan plaatsvinden) kijken we samen naar de huidige situatie. Waar maakt u zich de meeste zorgen om? Wat is er al gebeurd? Wat nog niet? Wat is de impact op uw resultaten en wat betekent dit voor u persoonlijk? Na deze analyse doen we u een voorstel voor samenwerking.

Het gesprek en de analyse bieden we u kosteloos aan, uw investering is enkel uw tijd!

 

Stap 2: opstellen van het Thexton Armstrong Corona ActiePlan

We starten met het doorlopen van de Thexton Armstrong “Corona-checklist”, we stellen samen het plan op en werken vanaf dag 1 aan het bewaken van de liquiditeit. Uw begroting wordt uitgebreid met scenario’s, zodat u op het ergste (maar ook op het beste) bent voorbereid.

We helpen u om:

 • inzicht te krijgen in de huidige situatie;
 • overzicht te hebben en houden; wat moet er nu worden gedaan en wat komt later;
 • inschatting te maken van de risico’s die de onderneming loopt en/of die u moet managen;
 • een concreet actieplan op te stellen met daarin prioriteiten en indicatoren om de uitvoering te kunnen volgen;
 • met scenario’s rekening te kunnen houden bij het uitvoeren van het actieplan.

U kunt de checklist hier alvast downloaden.

 

Stap 3: het Thexton Armstrong Corona ActiePlan uitvoeren en werken aan continuïteit

Samen met u en uw team zorgen we ervoor dat uw bedrijf Corona-proof wordt; “survival of the fittest” betekent dat niet de sterkste, maar alleen de meest flexibele ondernemingen en ondernemers gaan kunnen overleven.

We zullen gericht moeten werken om de cash binnenboord te houden en geen “gaten” te laten ontstaan waardoor de winst weglekt uit het bedrijf. We zorgen ervoor dat u (met uw team) het plan tot uitvoer brengt;

 • optimalisatie van de taakverdeling tussen u en het team
 • dagelijkse en wekelijkse terugkoppeling van resultaten
 • besluiten nemen op basis van data en inzicht
 • sturen op liquiditeit
 • managen van de risico’s
 • gesprekken met leveranciers, afnemers, banken etc.

Uw Thexton Armstrong adviseur staat naast u en helpt u waar u dat nodig heeft.