Meer dan ooit wordt er van jou als ondernemer leiderschap gevraagd. De onzekerheid is groot. Hoelang blijven deze maatregelen van kracht? Zal de lockdown worden verlengd? Wanneer is iedereen gevaccineerd? Hoe komt jouw bedrijf deze periode weer door? Wat betekent dit voor de plannen en acties van 2021? Waaraan moet je als ondernemer juist nu denken?

Wat houdt het Corona ActiePlan in?

De bedrijfsadviseurs van Thexton Armstrong hebben al hun kennis en ervaring gebundeld om jou in deze tijd te ondersteunen. Het Corona ActiePlan is een directe, duidelijk hands on-programma dat in drie fases jou grip op jouw onderneming in deze turbulente tijd biedt. Met alle aandacht voor jouw zakelijke, maar ook jouw persoonlijke situatie! Want als jij goed functioneert, gaat het met jouw bedrijf ook beter.

Snel met ons (online) aan tafel? Klik hier

Thexton Armstrong Corona ActiePlan

U bent uw bedrijf gestart met een bepaalde overtuiging, een visie. Maar nu dat de door de Corona-maatregelen van de overheid de economie plots grotendeels stilligt, weet u het even niet meer;

 • De omzet is sterk teruggelopen, soms zelfs tot nul
 • Uw medewerkers zitten thuis, kunnen of mogen niet komen werken
 • U heeft wel nog kosten die gewoon doorlopen
 • U voelt de druk op u en uw privésituatie toenemen

 

Stap 1: Kennismaking en intake

Tijdens ons intakegesprek (dat online kan plaatsvinden) kijken we samen naar de huidige situatie. Waar maakt u zich de meeste zorgen om? Wat is er al gebeurd? Wat nog niet? Wat is de impact op uw resultaten en wat betekent dit voor u persoonlijk? Na deze analyse doen we u een voorstel voor samenwerking.

Het gesprek en de analyse bieden we u kosteloos aan, uw investering is enkel uw tijd!

 

Stap 2: opstellen van het Thexton Armstrong Corona ActiePlan

We starten met het doorlopen van de Thexton Armstrong “Corona-checklist”, we stellen samen het plan op en werken vanaf dag 1 aan het bewaken van de liquiditeit. Uw begroting wordt uitgebreid met scenario’s, zodat u op het ergste (maar ook op het beste) bent voorbereid.

We helpen u om:

 • inzicht te krijgen in de huidige situatie;
 • overzicht te hebben en houden; wat moet er nu worden gedaan en wat komt later;
 • inschatting te maken van de risico’s die de onderneming loopt en/of die u moet managen;
 • een concreet actieplan op te stellen met daarin prioriteiten en indicatoren om de uitvoering te kunnen volgen;
 • met scenario’s rekening te kunnen houden bij het uitvoeren van het actieplan.

U kunt de checklist hier alvast downloaden.

 

Stap 3: het Thexton Armstrong Corona ActiePlan uitvoeren en werken aan continuïteit

Samen met u en uw team zorgen we ervoor dat uw bedrijf Corona-proof wordt; “survival of the fittest” betekent dat niet de sterkste, maar alleen de meest flexibele ondernemingen en ondernemers gaan kunnen overleven.

We zullen gericht moeten werken om de cash binnenboord te houden en geen “gaten” te laten ontstaan waardoor de winst weglekt uit het bedrijf. We zorgen ervoor dat u (met uw team) het plan tot uitvoer brengt;

 • optimalisatie van de taakverdeling tussen u en het team
 • dagelijkse en wekelijkse terugkoppeling van resultaten
 • besluiten nemen op basis van data en inzicht
 • sturen op liquiditeit
 • managen van de risico’s
 • gesprekken met leveranciers, afnemers, banken etc.

Uw Thexton Armstrong adviseur staat naast u en helpt u waar u dat nodig heeft.