De relatie tussen de MKB ondernemer en zijn bank is de laatste jaren duidelijk veranderd. Waar je vroeger nog ‘eeuwig trouw’ was aan je bank, stap je tegenwoordig, ook als ondernemer, gemakkelijk over naar de concurrent. Het persoonlijke contact is gereduceerd en veel ondernemers gaan pas naar de bank op het moment dat ze hem echt nodig hebben of als de bank om gegevens vraagt.

Terughoudendheid van banken

Dat banken een stuk terughoudender zijn geworden en anders te werk gaan, is in eerste instantie ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving. Door de crisis is daar nog een schepje bovenop gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het opstellen en indienen van een kredietvoorstel komen veel ondernemers van een koude kermis thuis waar ze vroeger door de bank nog warm werden onthaald. Wat ze hierbij dikwijls terugkrijgen, is dat hun adviseur bij de bank deze ondersteuning niet meer voor zijn rekening (mag) nemen of hiervoor tegenwoordig een uurtarief rekent. Dat lijkt natuurlijk krom. Je betaalt een autoverkoper tenslotte ook geen €500,- voor het advies dat hij geeft om een bepaalde auto van hem te kopen.

Waar moet ik het nog meer met mijn bank over hebben dan?

Belangrijke businesspartner

Het lijkt erop alsof die onderlinge relatie door zowel de bank als de ondernemer niet meer actief wordt gemanaged, terwijl de bank voor het MKB toch een hele belangrijke businesspartner zou moeten zijn. Veel gehoorde opmerkingen hierover zijn “Waar moet ik het nog meer met mijn bank over hebben dan?” en  “Ze zijn toch alleen maar geïnteresseerd in cijfers?”. Uiteraard wil de bank cijfers zien, maar naast het terugblikken op resultaten is het van grote toegevoegde waarde om gezamenlijk naar de toekomst te kijken middels een goed onderbouwd – winstgevend – businessplan met een heldere visie en concrete acties hoe daar te komen. Zeker wanneer je als ondernemer te maken krijg met tegenvallende cijfers is het belangrijk om aan de hand van een visie scherp te hebben hoe je dit gaat veranderen. Door hier gezamenlijk naar te kijken, verstevig je de onderlinge relatie. Bovendien kan een goede relatie met je bank als businesspartner alleen maar in je voordeel werken op het moment dat je bijvoorbeeld een financiering aan wilt gaan.

Bedrijfsverbeterplan

Een ander punt waar banken en ondernemers elkaar vaak niet treffen is de focus op winst (de bank) of de focus op omzet (de ondernemer). De bank wil graag zien dat naast de kosten van de financiering ook de lening zelf terugverdiend wordt door de investering. De persoonlijke bedrijfsadviseur van Thexton Armstrong zet, samen met de ondernemer en zijn team, deze twee in het verlengde van elkaar; eerst zorgen dat er minder of geen winstlekkage® meer optreedt en dan zorgen dat de gewenste groei gerealiseerd wordt.

Meer weten over onze aanpak? Lees dan alles over ons stappenplan of neem contact op!