Nu nog wellicht nauwelijks voor te stellen, maar deze moeilijke periode voor ons als ondernemers komt ten einde. Wanneer dat precies zal zijn, weet niemand. Waarschijnlijk dient het herstel zich geleidelijk aan. Het is nodig om je als ondernemer op dat moment, op die periode voor te bereiden, in te spelen op de kansen die zich dan zullen voordoen. 

En die kansen gaan er echt komen. Bedenk je hoe lang je op dezelfde manier als nu verder kan (en wil) werken. Durf te dromen over de ontwikkeling van jouw bedrijf in de toekomst.

Drietrapsraket

Uit onze ervaringen wordt één ding heel duidelijk: het ondernemen in deze tijd is een soort drietrapsraket. Cashflow, productieoptimalisatie en toekomstige mogelijkheden (marketing). Dat zijn de drie trappen van de raket, en in die volgorde graag. De raket die je terugbrengt naar de plaats in het ondernemerslandschap die jij graag met je bedrijf inneemt.

1. Cashflow

Cashflow: we hebben het in deze serie blogs er al eens eerder over gehad (zicht op resultaat en liquiditeit tijdens de coronacrisis). Cashflow is natuurlijk van essentieel belang voor je bedrijfsvoering. Met extra aandacht voor de debiteurenstand, goede (nieuwe) afspraken met crediteuren, alert zijn op je rolling forecast en financiële hulp van de rijksoverheid kun je de cashflow van jouw bedrijf wellicht versterken. Prijsbeleid, kostenreductie, debiteurenbeheer en voorraadbeheer, daar gaat het om.

2. Productieoptimalisatie

Biedt de cashflow ruimte, dan is het tijd om aan de tweede trap te denken: productieoptimalisatie. Kijk naar je productieproces, maar zeker ook naar de productiviteit van je team.

3. Verrassende initiatieven, marktkansen

De crisis heeft ons tot nu toe bijvoorbeeld geleerd dat video-vergaderen inmiddels niet alleen algemeen geaccepteerd is, maar ook veel tijd oplevert. Daarmee creëer je ruimte om andere initiatieven te ontplooien. Dat zien we ook gebeuren. Denk aan verrassende producties zoals de matrassenfabrikant die mondkapjes maakt, scholen en onderwijsinstellingen die met hun digitale aanbod sterk groeien, musea die collecties online zetten, kinderen en jongeren die webshops starten.

Denk aan de loyaliteit die om ons heen opbloeit. Er ontstaan mooie initiatieven om lokale ondernemers te ondersteunen. Er vindt een soort geruisloze evaluatie plaats of het wel zo’n goed idee is om goederen van zover te halen omdat de productie daar zo goedkoop is. Moeten we alles niet dichter bij huis houden? Over kansen gesproken… de begrippen marketing, sales en distributie komen hier om de hoek kijken.

Omarmen

Initiatieven ontstaan uit het omarmen van de nieuwe werkelijkheid. Natuurlijk, de crisis dwingt je na te denken. Feit is dat de initiatiefnemers de nieuwe werkelijkheid als voldongen feit accepteren om erop voort te borduren. Ze hebben hun gedachten laten gaan, gefantaseerd, misschien wel gedroomd. Mag best, geen enkel probleem: misschien ontstaan juist dan de mooiste ideeën! Maar laat het niet bij dromen. Zoek naar de praktische mogelijkheden om die dromen waar te maken. Vergeet vooral niet te dromen!

Kritisch kijken

Je gedachten, je dromen, je plannen kan je fijn slijpen door te sparren met anderen. Het voorkomt dat je te veel wegzweeft van de werkelijkheid. Wij helpen je graag daarbij. Met onder meer ons Corona ActiePlan ondersteunen we ondernemers door kritisch te kijken naar de cashflow, de mogelijkheden die zich aandienen, quick wins in gang te zetten en last but not least de blik op de toekomst te richten. Wij staan naast jou als ondernemer en kijken met een scherp oog naar je plannen, stellen vervelende vragen, sparren en fine tunen.

Geïnteresseerd in onze gestructureerde aanpak? Vul je naam, telefoonnummer en e-mailadres in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.