LAAT DE ONDERNEMING VOOR U WERKEN

menu
1

Bedrijfsverbetering

U wilt u bedrijf optimaliseren. De liquiditeit en/of het rendement staan bijvoorbeeld onder druk.

meer over prioriteit 1

Behaalt u de doelen die u zich hebt gesteld toen u begon met ondernemen?

KENNISMAKING & ORIËNTATIE

Bent u ooit gestart vanuit de overtuiging dat het beter kan? Meer vrijheid, simpelweg beter verdienen of een nieuw product of dienst in de markt zetten. Hoe denkt u hier tegenwoordig over? Kan het nog steeds beter of zijn al uw doelen al behaald?

Deze vragen staan centraal in ons kennismakingsgesprek. Omdat u spreekt met ervaren adviseurs, krijgt u snel een beeld van de mogelijke obstakels die het pad naar uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen belemmeren. Het is een vrijblijvend gesprek en het enige wat we van u vragen, is uw aandacht.

Tijdens de sessie kijken we of er een klik is, wat de mogelijkheden zijn en of er sprake is van winstlekkage in uw bedrijf. De inzichten uit het gesprek kunnen we direct toepassen in de volgende, verdiepende fase: een kosteloze bedrijfsanalyse in de vorm van een winstlekkagesessie.

WINSTLEKKAGESESSIE
Op welke plekken lekt er ongemerkt winst weg uit uw bedrijf?

Uit onderzoek blijkt dat bij negen van de tien kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) ongemerkt winst wegvloeit. Gemiddeld bedraagt de winstlekkage 8% van de omzet. Met de winstlekkagemethodiek, die onze experts zelf hebben ontwikkeld, ontdekken we samen of dit bij uw organisatie ook het geval is.

Oorzaak en gevolg
De winstlekkagesessie geeft inzicht in ‘oorzaak en gevolg’: u ziet waar verschil is ontstaan tussen persoonlijke startmotieven, zakelijke doelstellingen en resultaten. Door ons benchmarkmodel te gebruiken, laten we winstlekkagestrategieën zien die in vergelijkbare situaties hebben gewerkt.

We geloven in investeren in elkaar, dus is deze sessie geheel kosteloos. Kosteloos is iets anders dan waardeloos. Daarom bieden we dit niet aan iedere ondernemer aan. In onze kennismaking hebben we namelijk al kunnen vaststellen of het zinvol is. Bent u benieuwd of er ongemerkt ook geld uit uw onderneming wegvloeit? Het antwoord kost u slechts twee uur van uw tijd.

EVALUATIE & VOORSTEL
Handen uit de mouwen: aan de slag

Pas wanneer we een helder beeld van uw situatie hebben en er wederzijds vertrouwen is, gaan we verder. U ontvangt een helder voorstel van ons, waarin we de samenwerking hebben vormgegeven.

Als de liquiditeit en winstverbetering uw hoogste prioriteiten zijn, starten we ons Bedrijfsverbeteringsplan tegelijk met het verhelpen van de winstlekkage. Op deze manier ervaart u zo snel mogelijk een rendement van onze samenwerking en krijgt u lucht in uw liquiditeit.

In ons Bedrijfsverbeteringsplan adresseren we stapsgewijs uw prioriteiten. Wij richten ons hierbij op het overdragen van onze kennis en ervaring, zodat u en uw team steeds zelfstandiger de verbeterstappen kunnen zetten.

2

Raad van Advies

U heeft het fundament van je onderneming op orde, maar u heeft wel de behoefte aan een gesprekspartner. Iemand die helpt met het aansturen van uw team.

meer over prioriteit 2

Wat zou u anders doen als u eerlijk tegen uzelf bent?

KENNISMAKING & ORIËNTATIE

U heeft als ondernemer al een duidelijke visie ontwikkeld over waar u over drie jaar wilt staan en u heeft een plan uitgewerkt om daar te komen. U heeft al een aantal belangrijke stappen gezet, maar de behoefte aan een ervaren sparringpartner blijft. Onze Raad van Advies voorziet in deze behoefte, zodat we samen de realisatie van het plan waarborgen.

Onafhankelijke sparringpartner
Waarom een bedrijfsadviseur uw organisatie kan helpen
Als ondernemer voelt u zich wellicht vaker eenzaam dan gewenst. Een onafhankelijke sparringpartner kan vaak net dat ene duwtje geven dat u nodig heeft. Hij kan de spiegel zijn die de inzichten teruggeeft, die u onbewust zelf al had.

Werkt u al samen met een persoonlijk bedrijfsadviseur van Thexton Armstong, dan hebben wij samen het Bedrijfsverbeteringsplan inmiddels doorlopen en werkt uw team zelfstandig aan doorlopende verbeteringen. U wil de verbetering en onze samenwerking borgen in de logische vervolgstap van onze samenwerking; de Raad van Advies van Thexton Armstrong.

OVERZICHT RAAD VAN ADVIES-TRAJECT
In deze sessie laten wij zien hoe onze Raad van Advies werkt en hoe deze binnen uw organisatie past. We hebben hier meerdere opties voor.

VOORSTEL
Wanneer we een helder beeld van uw situatie hebben en er wederzijds vertrouwen is, gaan we verder. U ontvangt van ons een helder voorstel, waarin we de samenwerking vormgeven. U bepaalt de regelmaat van de overlegsessies en de mate van betrokkenheid van de Raad van Advies.

Uit ons doorlopend onderzoek blijkt dat bij KMO’s de  Winstlekkage oploopt tot een bedrag van gemiddeld 8% van de omzet. Met behulp van de door ons ontwikkelde Winstlekkage-benchmark kan de adviseur snel en effectief in kaart brengen waar dit binnen de onderneming speelt.

De winstlekkage-sessie geeft inzicht in ‘oorzaak en gevolg’ zodat de ondernemer kan zien waar discrepantie is ontstaan tussen persoonlijke startmotieven en zakelijke doelstellingen. Doordat we gebruik kunnen maken van ons winstlekkage-benchmarkmodel, wat gebaseerd is op verbeteringen bij meer dan 130 KMO’s, kunnen we de ondernemer laten zien welke winstlekkage-strategieën we in vergelijkbare situatie hebben toegepast, wat het heeft opgeleverd en – niet onbelangrijk – wat het de ondernemer aan winstlekkage kan opleveren, want we koppelen het ook aan zijn cijfers. Zo concreet maken we het, en toch is ook deze sessie kosteloos.

3

Bedrijfsoverdracht

U denkt aan verkoop of overdracht, maar vraagt zich af of uw bedrijf daar wel klaar voor is. Nog belangrijker: bent u er zelf wel klaar voor?

meer over prioriteit 3

Overweegt u de verkoop of overdracht van uw onderneming?

KENNISMAKING & ORIËNTATIE

Door met een ervaren adviseur te sparren, die niet direct belang heeft bij het ‘direct’ verkopen van uw onderneming, krijgt u een helder en objectief beeld van een mogelijke verkoop. Zo weet u zeker of dit de juiste stap voor u is.

OVERZICHT BEDRIJFSOVERDRACHTTRAJECT
Heeft u een goed beeld bij overdracht van uw bedrijf?

Uw bedrijf overdragen of verkopen is één van de belangrijkste gebeurtenissen in uw ondernemersbestaan. Voor u dit doet, is het belangrijk om uzelf af te vragen waarom, hoe snel, aan wie en voor welke prijs u uw bedrijf wilt verkopen.

In deze sessie laten wij u zien hoe we ons bedrijfsoverdracht-programma inrichten. Uw prioriteiten hierin staan voorop. Heeft u weinig tijd, dan kunnen wij snel schakelen.

VOORSTEL

Wanneer we samen een duidelijk beeld van uw situatie hebben en er een klik is, gaan we verder. U ontvangt een helder voorstel van ons, waarin we de samenwerking vormgeven. We hebben onze aanpak opgesplitst in twee separate trajecten, waardoor het overzichtelijker is.

In fase 1 brengen we uw startpositie en motivaties in kaart. Na afloop van fase 1 ontvangt u van ons een voorstel voor fase 2. In deze vervolgfase gaan we aan de slag om de waarde van uw onderneming te verhogen en de kans op een succesvolle overdracht substantieel te verbeteren.

naar boven