Stel je eens voor: je kijkt naar een sportwedstrijd, maar er wordt geen score bijgehouden, er is geen scheidsrechter en je hoort pas na afloop of er een winnaar is…

Je zult je dan onmiddellijk afvragen of je wel naar een zinvolle wedstrijd zit te kijken! Wij zien dat veel MKB-ondernemers zich in soortgelijke posities bevinden en nauwelijks echt inzicht hebben in de prestaties van hun eigen organisatie. Het is ook niet voor niets dat we een succesvolle bedrijfsvoering vergelijken met een teamsport. De onderneming komt tenslotte pas tot goede prestaties als alle teamleden zich actief inzetten en de juiste bijdrage leveren waarbij ze gestimuleerd worden door actuele en allesomvattende wedstrijdinformatie. Zo scoor je punten..!

Winstlekkage in kaart

Voor jouw beeldvorming schetsen we graag een praktijkvoorbeeld: een groeiend installatiebedrijf realiseert te lage winstmarges, er is geen sprake van goed georganiseerde interne samenwerking, feedback vanuit directie naar medewerkers is ad-hoc en onvolledig en er worden op verschillende plaatsen in de organisatie structureel onnodige en kostbare fouten gemaakt. Middels een zogeheten winstlekkagesessie met de ondernemer zijn deze elementen inzichtelijk gemaakt. De gemeten winstlekkage op productiviteit bedroeg €35.000. De netto omzet bedraagt €1.000.000 en neemt toe.

Wat hebben we in gang gezet om dit te verbeteren?

Teneinde structurele verbetering in de productiviteit te realiseren  is het gehele bedrijfsproces ontleed. Aan de hand hiervan zijn taken en verantwoordelijkheden opnieuw toegewezen aan de verschillende medewerkers  en zijn operationele zaken weggehaald bij de ondernemer zelf. Dankzij de gelijktijdige implementatie van vaste en controleerbare werkprocedures worden efficiency en een hogere productiviteit in de hand gewerkt. Daarnaast wordt het gebruik van  tools op het gebied van automatisering en informatie geoptimaliseerd en wordt de onderneming wekelijks langs de meetlat gelegd aan de hand van doeltreffende KPI’s en rapportages.

Wat heeft dit opgeleverd?

Binnen zes maanden waren de eerste resultaten van onze aanpak concreet zichtbaar. Het leverde de onderneming in korte tijd zelfs al een kostenbesparing op die veel  hoger was dan de gemeten winstlekkage van €35.000. Daarnaast zorgde het voor een verhoging van de brutomarge, verbetering van de kwaliteit, een strakkere werkplanning, optimaal voorraadbeheer, en efficiënter materiaalgebruik. Bovendien is er een aanzet gedaan tot een zelfsturende en “meer bewust” handelende organisatie en kan de verwachte omzetgroei vanuit de huidige bezetting worden gerealiseerd. De structurele besparing zal hierdoor de komende tijd nog verder toenemen.

Investering

De ondernemer heeft in zes maanden tijd zijn investering in de consultant van Thexton Armstrong 3x terugverdiend. Onze doelgerichte en slagvaardige aanpak én de toepassing van reeds bewezen methodieken op het gebied van winstlekkage heeft de ondernemer veel geld opgeleverd!