LAAT DE ONDERNEMING VOOR U WERKEN

menu
Groothandel keramische tegels Rijnmond

De methode van Thexton Armstrong, in combinatie met de ervaring en toewijding van Jean Korthals Altes heeft een zeer positieve uitwerking gehad op ons bedrijf. De ontwikkeling en implementatie van het bedrijfsverbeterplan heeft geleid tot meer inzicht over “aan welke knoppen moet worden gedraaid” om de resultaten te verbeteren. Daarnaast zijn de belangrijkste processen doorgelicht en geoptimaliseerd.

Door de periodieke besprekingen met Jean ontstond een duidelijk beeld over de te voeren strategie. Middels het formuleren van doelstellingen en het registreren van de vorderingen werden stappen gezet naar de realisatie van verbeteringen.

Jean is een innemende persoonlijkheid, die zich goed kon verplaatsen in de specifieke activiteiten van ons bedrijf. Zijn aanpak heeft geleid tot een betere bedrijfsvoering, met een hoger rendement als gevolg.

1868
x
naar boven